Tag - Yoga

Hatha Yoga là gì? Video các bài tập Hatha Yoga rất dễ thực hiện tại nhà

Điều gì khiến Hatha yoga trở nên đặc biệt. Trước nhất bởi đây không chỉ đơn thuần là các tư thế hay bài tập thể chất. Theo nghĩa gốc, Hatha Yoga ám chỉ sự luyện tập nhằm mang lại sự điều hòa giữa hai nguồn năng lượng chính trong cơ thể người – năng lượng của mặt trăng và năng lượng của mặt trời.

Đọc thêm...

Đặt hàng Online I Miễn phí Ship Bỏ qua