Vòng tập Yoga

482,000 550,000

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Cam)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
  • ,

  • Vòng tập yoga màu cam với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
Thêm vào giỏCompare
482,000 550,000

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Coban)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
  • ,

  • Vòng tập yoga màu xanh coban với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
Thêm vào giỏCompare
482,000 550,000

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Đen)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
  • ,

  • Vòng tập yoga màu đen với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
Thêm vào giỏCompare
482,000 550,000

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Hồng)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
  • ,

  • Vòng tập yoga màu hồng với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
Thêm vào giỏCompare
482,000 550,000

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Tím)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
  • ,

  • Vòng tập yoga màu tím với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
Thêm vào giỏCompare
482,000 550,000

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh Lá)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh Lá với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
Thêm vào giỏCompare
482,000 550,000

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh rêu)

0 out of 5
(0)
SKU: N/A
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh rêu với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Cam)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu cam với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
SKU: N/A
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Coban)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu xanh coban với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
SKU: N/A
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Đen)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu đen với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
SKU: N/A
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Hồng)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu hồng với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
SKU: N/A
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Tím)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu tím với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
SKU: N/A
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh Lá)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh Lá với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
SKU: N/A
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh rêu)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh rêu với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
SKU: N/A
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Cam)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu cam với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Coban)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu xanh coban với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Đen)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu đen với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Hồng)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu hồng với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Tím)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu tím với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh Lá)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh Lá với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh rêu)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh rêu với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Cam)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu cam với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Coban)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu xanh coban với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Đen)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu đen với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Hồng)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu hồng với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Tím)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu tím với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh Lá)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh Lá với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Vòng tập yoga Eco cao cấp (Xanh rêu)

0 out of 5
(0)
  • ,

  • Vòng tập yoga màu Xanh rêu với khung vòng chất liệu nhựa ABS chịu lực cao, chống va đập.

,

  • Công nghệ phun ép & sơn tĩnh điện cho độ bền cao, sắc nét.

,

  • Trọng lượng vòng chỉ 1,3kg – đúng bằng chiếc MacBook Air.

,

 • Vỏ bọc chất liệu TPE: độ bám cao, đàn hồi tốt & dễ vệ sinh.
482,000 550,000 Thêm vào giỏCompare

Xem tất cả 7 kết quả